Klubnyheder

Generalforsamling den 6. februar

30. januar 2023, 08.48

Indkaldelse til Vejle Cykel Klubs generalforsamling

Generalforsamling. Vejle Cykel Klub 6. februar 2023 kl. 19.30 Damhaven Skole. Damhaven 13 7100 Vejle

Ryttermøde kl. 19:00

1: Valg af Rytter repræsentant for 1 år. Nuværende rytterrepræsentant er Per Koldste.
2: Valg af årets kammerater 2022

-Der indbydes hermed til ovenstående, hvor der som sædvanlig vil være god mulighed for at evaluere den netop overståede sæson. Vi håber så mange medlemmer som muligt vil dukke op, da evalueringen er vigtig i det fremtidige arbejde i Vejle ck.


Generalforsamling kl. 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2022 v/ formand Thomas Guldhammer
3. Regnskab v/ kasserer Søren Dalgaard
4. Budget for kommende år.
5. Indkomne forslag, tilsendes senest mandag 31 januar 2023, til formanden Thomas Guldhammer [email protected]
6. Valg af bestyrelse:
Bestyrelse medlem: Formand: 2 år
Bestyrelsesmedlem: Næstformand: 2 år
7. Valg af suppleant 1 år: nuværende Finn Koldste.

8. Valg af revisor:
nuværende Torben Kristensen 1 årig periode.Henrik Rønnow 1 årig Periode.9.
Valg af forskellige udvalg: - IT-udvalg: 1 årig Periode.

Bestyrelsen. - Kantine: 1 årig Periode. - Bestyrelsen
B&U udvalg. U11 - U15: Ingen. 1 årig Periode.
U17 - U19 - Senior: 1 årig Periode ingen.
10. Valg af rytterrepræsentant: 1 årig Periode. Nuværende Per koldste.

11. Evt.
12. Årets kammerat.


På bestyrelsens vegne af Vejle Cykel Klub

Formand Thomas Guldhammer